Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Начало » EWS България

EWS България | EWS-NFP.BG – НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

По силата на сключеното Споразумение за съвместни действия от 1997 г. всяка страна членка или кандидат членка на Европейския съюз поема ангажимента да изгради на национално равнище Система за ранно предупреждение за бърз обмен на информация за появяващи се нови психоактивни вещества.

За ефективното фунцкиониране на механизма всяка държава трябва да гарантира, че националните представителства на Европол  и Националните фокусни центрове представят информация за производството, разспространението и употребата на новите видове синтетични наркотици на централата на Европол и на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в съответствие с мандата, който имат. Организацията и начина на функциониране на Системата на национално равнище е отговорност на съответната държава. Въпреки това, е препоръчително източниците на информация в рамките на националните Системи да включват представители на здравеопазването, на правоприлагащите и създаващите законите органи, на органите по контрол на лекарствените средства, учени и изследователи, организации, работещи на терен и др.

Развитието на Системата за ранно предупреждение в България започна на 13 април 2006 г. със създаването на експертна работна група към Националния фокусен център с представители на ключови национални институции и организации. С това официално се институционализира работата по Системата на национално равнище.

Нови психоактивни вещества идентифицирани в България, разпределени по групи

© 2023 Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Поверителност | Политика за бисквитки