Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2023 г.

През първата половина на 2023 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивнивещества (НПВ), идентично с броя докладвани през първата половина на 2022 г. Регистрирани са в1363 отделни случая на изземване, което е почти 3 пъти повече от тези докладвани за...