Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2021 г.

През 2021 година в България са идентифицирани общо 47 нови психоактивни вещества в 2012отделни случая на изземване, което е най-високото ниво досега по тези показатели. Общото теглона иззетите нови психоактивни вещества (16706,90 грама) обаче е по-ниско в сравнение с...

Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през 2022 г. съгласно ЗКНВП

В началото на 2022 г. е направена промяна във вътрешното ни законодателство, в резултат накоето с Постановление № 9 от 27 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за редаза класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление №...