Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2022 г.

През първата половина на 2022 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивнивещества в 501 отделни случая на изземване. Синтетичните канабиноиди са основната групарегистрирани нови психоактивни вещества – 25 от всички идентифицирани (498 отделни случаяс общо...