Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през втората половина на 2022 г.

През октомври 2022 г. е направена втора промяна за годината във вътрешното законодателство на страната. В резултат на нея, с постановление № 338 от 20 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като...