РЕДОВНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 01.07.2010 г. се състоя редовната среща на експертната работна група по системата за ранно предупреждение в България, свързана с нови видове психоактивни вещества. На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за...