Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през 2020 г. съгласно ЗКНВП

През 2020 г., е направена едва промяна в списъка на Наредбата за реда за класифициране нарастенията и веществата като наркотични, в резултат на която в списъците са включени общо 10нови вещества.С постановление № 255 от 11 септември 2020 г. за изменение и допълнение...

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2020 г.

През 2020 година в България са идентифицирани общо 38 нови психоактивни вещества в 1445отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества е 23025,99грама и 3 таблетки.Аналогично на ситуацията с предходните години и през 2020 г.,...