Нови психоактивни вещества поставени под контрол в България, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, през 2019 г.

През 2019 г., са направени две промени в списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в резилтат на които в списъците са включени общо 8 нови вещества. С постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на...

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2019 г.

През 2019 година в България са идентифицирани 18 нови психоактивни вещества в 119 отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества е 3436,97 грама. Синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови вещества, идентифицирани в България...