2013-09-09 REITOX АКАДЕМИЯ „НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА“

На 04 и 05 септември 2013 г. във Варшава (Полша) се състоя REITOX Академия „Нови психоактивни вещества“. В нея взеха участие представители на страните от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX). Основна цел на Академията бе страните да...