Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2021 г.

През първата половина на 2021 година в България са идентифицирани 33 нови психоактивнивещества в 1561 отделни случая на изземване, което представлява значителен скок в сравнениесъс случаите регистрирани през първата половина на 2020 г. (10 нови психоактивни вещества...