7 нови вещества, поставени под контрол в България през 2023 г.

През октомври 2023 г. е направена промяна във вътрешното законодателство на страната, с постановление № 184 от 04 октомври 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293...