Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2022 г.

През 2022 г. в България са идентифицирани 37 нови психоактивни вещества в 1002 отделнислучая на изземване. Общото тегло на иззетите вещества е 35820,685 грама. В сравнение сизминалата 2021 г. (47) броят им е значително по-малък, но на фона на предходните няколкогодина...