2015-03-09 НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В ЕС – ДОКЛАД НА ЕЦМНН

(03.09.2015, ЛИСАБОН / ВИЕНА) През 2014 г. в Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS) са съобщени общо 101 нови вещества (средно по две на седмица). Тези данни показват продължаваща тенденция за нарастване на броя на веществата, идентифицирани в рамките на една...