НОВИ ФЕНОМЕНИ НА ПАЗАРА НА НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уникалното географско положение на България я превръща в характерен отзвук на динамичните промени в различните аспекти на материалното и духовно битие на личността в европейски и световен мащаб. В този смисъл не прави изключение и пазара на наркотици в страната....