РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КОНТРОЛ НА ВЕЩЕСТВАТА 4,4’DMAR и MT-45

Европа поставя под контрол две нови психоактивни вещества в отговор на нарастващите опасения от употребата им.Като резултат от решението, всички държави-членки на ЕС са призовани да въведат мерки за контрол и наказателни санкции в срок от една година.Решението се...

22 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ В ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА СИНТЕТИЧНИЯ ОПИОИД ACETYLFENTANYL

През септември 2015 г. ЕЦМНН е регистрирал съобщения за 22 смъртни случая, свързани с употреба на синтетичния опиат acetylfentanyl – 2 смъртни случая, съобщени от Обединеното кралство и 20, съобщени от Швеция. 20 от случаите са настъпили в рамките на пет месеца...