4 нови вещества поставени под интензивен мониторинг

През март 2024 г. EMCDDA поставя четири вещества под интензивен мониторинг – N-desethyl isotonitazene, N-desethyl etonitazene, еthyleneoxynitazene и metonitazepyne. До този момент EMCDDA официално следи 16 нитазен опиоиди, които се появяват на Европейският пазар на...