Съвместен доклад на ЕЦМНН-Европол за furanylfentanyl

Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 5 от Решение 2005/387/JHA на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества. Може да откриете доклада в работната част на сайта. Той ще бъде публично...

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ УПОТРЕБАТА НА MDMB-CHMICA

Публикацията представя данни и резултати от оценката на риска от употребата на MDMB-CHMICA 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate, извършвана в рамките на разширения Научен Комитет на ЕЦМНН на...