2 смъртни случая в Швеция, свързани с употреба на 4F-α-PVP

Националният фокусен център на Швеция съобщи за 2 смъртни случая, свързани с употреба на 4F-α-PVP, настъпили през 2014 г. Случай 1: Вещества, открити при аутопсията: 4F-α-PVP (0.42μg/г); метадон (0.38μg/г); MT-45 (0.14μg/г); flubromazepam (0.14μg/г). Случай 2:...

Смъртен случай, свързан с употреба на α-PVT.

Националният фокусен център на Швеция съобщи за смъртен случай, свързан с употреба на α-PVT. Вещества, открити при аутопсията: α-PVT (0.22μg/г феморална кръв); PVP (0.35μg/г феморална кръв). Човекът е починал в болница. α-PVT е идентифициран за първи път в Унгария...