23-та Годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS)

В периода 21-22 юни 2023 г. се проведе 23-ра годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS). Срещата се състоя в гр. Лисабон. Представители от страните членки, които не успяха да присъстват лично, се включиха онлайн. Целта на...

Съвместен доклад на ЕЦМНН-Европол за furanylfentanyl

Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 5 от Решение 2005/387/JHA на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества. Може да откриете доклада в работната част на сайта. Той ще бъде публично...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОДАЖБА НА OCFENTANIL КАТО ХЕРОИН В ЕВРОПА

Ocfentanil е синтетичен опиоид, структурно свързан с фентанил. За първи път е открит в Европа през септември 2013 г. и оттогава е идентифициран в 11 страни. Данни от митническите изземвания и проверки на наркотици показват, че: • ocfentanil се продава като хероин; •...

Идентифициран опасен синтетичен канабиноид

Веществото е иденифицирано в Унгария през октомври 2015 г. MDMB-FUBINACA се свързва с регистрирани през 2014 г. масови остри интоксикации и смъртни случаи в Руската федерация. Предполага се, че става въпрос за поне 600 хоспитализации и 15 смъртни случая.Други...