Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Начало » Партньори

Партньори | EWS-NFP.BG – НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

Министерство на здравеопазването
www.mh.government.bg

Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност“, Национален институт по криминалистика
www.mvr.bg

Агенция “Митници”
www.customs.bg

Национален център по наркомании
www.ncn-bg.org

УМБАЛ ”Александровска” ЕАД – Център по съдебна медицина и деонтология
www.alexandrovska-hospital.org

МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” – Клиника по Токсикология, Отдел “Информационен”
www.pirogov.bg

Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите – София
www.sofiamca.org

Превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоминиите в страната

Неправителствени организации, работещи в сферата на наркоманиите:
– Фондация ”Инициатива за здраве”
 www.initiativeforhealth.org

© 2023 Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Поверителност | Политика за бисквитки