Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Начало » Новини

НОВИНИ | EWS-NFP.BG – НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

4 нови вещества поставени под интензивен мониторинг

През март 2024 г. EMCDDA поставя четири вещества под интензивен мониторинг – N-desethyl isotonitazene, N-desethyl etonitazene, еthyleneoxynitazene и metonitazepyne. До този момент EMCDDA официално следи 16 нитазен опиоиди, които се появяват на Европейският пазар на...

повече информация

Две вещества поставени под интензивен мониторинг

През 2023 г. EMCDDA поставя две вещества под интензивен мониторинг - еtomethazene и protonitazepynе. Еtomethazene е поставен под интензивен мониторинг от 19.01.2023 г., а protonitazepynе съответно от 11.12.2023 г. Към 19 януари 2023 г. EMCDDA официално следи 11...

повече информация

7 нови вещества, поставени под контрол в България през 2023 г.

През октомври 2023 г. е направена промяна във вътрешното законодателство на страната, с постановление № 184 от 04 октомври 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293...

повече информация

Нормативна промяна на определянето на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството

През август 2023 г. е направена промяна в Постановление №23 на Министерски съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. В резултат на нея, с постановление № 106 от 02 август 2023 г. освен дългоочаквани промени, в...

повече информация

23-та Годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS)

В периода 21-22 юни 2023 г. се проведе 23-та годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS). Срещата се състоя в гр. Лисабон. Представители от страните членки, които не успяха да присъстват лично, се включиха онлайн. Целта на...

повече информация

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2023 г.

През първата половина на 2023 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивнивещества (НПВ), идентично с броя докладвани през първата половина на 2022 г. Регистрирани са в1363 отделни случая на изземване, което е почти 3 пъти повече от тези докладвани за...

повече информация

11 нови психоактивни вещества премахнати от списъците за интензивен мониторниг

През март 2023 г. от EMCDDA премахват 11 вещества от списъците за такива поставени под интензивен мониторинг - brorphine, fluonitazene, metodesnitazene, methoxpropamine, methoxisopropamine, 4F-MDMB-BICA, 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA, 6-BR-DMPEA, mephedrene и...

повече информация

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2022 г.

През 2022 г. в България са идентифицирани 37 нови психоактивни вещества в 1002 отделнислучая на изземване. Общото тегло на иззетите вещества е 35820,685 грама. В сравнение сизминалата 2021 г. (47) броят им е значително по-малък, но на фона на предходните няколкогодина...

повече информация

Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през втората половина на 2022 г.

През октомври 2022 г. е направена втора промяна за годината във вътрешното законодателство на страната. В резултат на нея, с постановление № 338 от 20 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като...

повече информация

Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2022 г.

През първата половина на 2022 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивнивещества в 501 отделни случая на изземване. Синтетичните канабиноиди са основната групарегистрирани нови психоактивни вещества – 25 от всички идентифицирани (498 отделни случаяс общо...

повече информация
© 2023 Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Поверителност | Политика за бисквитки