Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

На официална церемония в Хага директорът на Европейският мониторинг център за наркотици и наркомани Волфганг Гьоц и отиващият си директор на Европоло Макс-Петер Ратцел подписаха анекс към съществуващото споразумение за сътрудничество, което определи сферите на съвместните дейности между двете организации за периода 2005-2008г. Всяка цел в новото споразумение (2009-2012) е придружена със специфична дейност, индикатори за оценка и времева рамка за изпълнение с цел да се улесни изпълнението и мониторинга на сътрудничеството. Новият цикъл на съвместна работа е базиран на реални постижения на европейско ниво. Той предвижда дейности в сферата на: Европейския план за действие по отношение на наркотиците; обмен на стратегическа информация и приложение на Решението на Съвета на ЕС от 2005г. относно мониторинг на нови психоактивни вещества.