Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Срещата бе открита от г-н Момчил Василев, Директор на НФЦ, който представи състоянието на Националната система през последните години, както и проблеми по отношение нейното развитие.

Йорданка Стойнева, експерт към НФЦ, представи основните теми, дискутирани по време на Редовната годишна експертна среща за нови психоактивни вещества, състояла се на 27-28 юни 2013 г. в Лисабон, Португалия. След това запозна участниците с тенденциите за 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. в България по отношение на идентифицираните нови вещества на територията на страната.

Момчил Василев представи употребата на нови психоактивни вещества сред учениците в страната през 2011 и 2012 г. както и тенденциите по отношение броя и количеството на идентифицираните нови психоактивни вещества в България в периода 2007-2012 г.

Атанас Руньов, външен експерт към НФЦ, представи база-данни, в която са класифицирани по вид всички случаи на идентифициране на нови психоактивни вещества в периода 2007-2012 г. в България, тяхното наименование, ефекти, количество и др.

Участниците в срещата обсъдиха слабостите в Системата, обсъдени бяха възможностите за подобряване обмена на информация между отделните институции и експерти работещи в областта.