Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Голям брой европейски и международни експерти бяха включени в Третия международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, организирана съвместно от ЕЦМНН и Европол, на който бяха обсъдени глобалното развития в полето на новите психоактивни вещества (НПВ), включително и възникващите тенденции и новаторски законодателни подходи. Участие взеха представители на националните фокусни центрове от мрежата Reitox от 30 страни – 27-те държави членки на ЕС, Хърватия, Турция и Норвегия, представители на Европейската комисия и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН). Също така бяха поканени водещи специалисти от UNODC, Австралия, Индонезия, Израел, Япония, Нова Зеландия, Русия, Сингапур, Швейцария, Украйна и САЩ.

Събитието бе продължение на Втория мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, проведен в Палм Спрингс през юни 2012 г., който бе фокусиран върху глобалния характер на явлението и значението на международното сътрудничество в тази област.

Форумът тази година основно обърна вниманието на докладите за определяне на риска от употребата на 5-IT и 4-MA, както и върху методите и механизмите за наблюдение на нови вещества и възникващите тенденции. На събитието бе разгледано и как централизираните усилия могат да подпомогнат борбата с това явление на национално равнище.

Чрез тематични сесии, форумът:

• направи преглед на настоящото състояние на явлението нови психоактивни вещества;
• бяха идентифицирани ключовите проблеми, а именно – бързо растящият брой на нови вещества, трудното определяне на рисковете от употребата им и зависимостта към тях, необходимостта от мултидисциплинарен подход като отговор;

• представена бе ролята на правоприлагащите органи и др.;

Форумът започна с 13-та Редовна годишна експертна среща на Системата за ранно предупреждение на страните-членки на ЕС, на която присъстваха националните координатори на Системите за ранно предупреждение за НПВ в страните-членки от ЕС.

Участниците имаха възможност да дискутират и обсъждат ключови въпроси, засегнати в двата работни дни на Форума.

Експертите, работещи в областта се обединиха около мнението, че са необходими редица мерки в отговор това явление. Мултидисциплинарният подход ще бъде от решаващо значение за разбирането и отговора на проблема.