Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Националният фокусен център на Швеция съобщи за 2 смъртни случая, свързани с употреба на 4F-α-PVP, настъпили през 2014 г. Случай 1: Вещества, открити при аутопсията: 4F-α-PVP (0.42μg/г); метадон (0.38μg/г); MT-45 (0.14μg/г); flubromazepam (0.14μg/г). Случай 2: Вещества, открити при аутопсията: 4F-α-PVP (4.6μg / г бедрената кръв). Човекът е паднал през прозорец. 4F-α-PVP за първи път е идентифициран в Швеция през февруари 2014 г., а по-късно и в други 3 страни (BE, FI, RO). Веществото е синтетичен катинон и изомер на α-PVP, въздейства като стимулант.