Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

В периода 21-22 юни 2023 г. се проведе 23-та годишна експертна среща на EMCDDA, по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS). Срещата се състоя в гр. Лисабон. Представители от страните членки, които не успяха да присъстват лично, се включиха онлайн.

Целта на тазгодишната среща беше, какво трябва и какво бихме могли да направим, за да се подготвим за бъдещето, във връзка с новите психоактивни вещества.

Директорът на EMCDDA, г-н Алексис Гусдийл обърна внимание на факта, че в началото (преди повече от 20 години) за една година са се регистрирали между 5-10 нови психоактивни вещества и никой не е предполагал, че в днешни дни те ще са повече от 50 за година. И зададе въпроса, ако не продължават да се взимат мерки, колко ли биха станали след няколко години. Отбеляза също така, че благодарение на мониторинга и скринийнга на веществата, могат да се вземат своевременни мерки.

След неговата презентация, срещата продължи с разглеждане на веществата разделени по групи. Всяка сесия започна с презентация от представител на EMCDDA относно ситуацията в Европа, в момента и продължи с коментар от представителите на всяка страна и дискусия. Както всяка година и на тази среща бяха поставени всички актуални теми на дискусия. Представителите на всяка страна представиха кратко резюме на случващото се на тяхната територия и най-сериозните проблеми, с които се сблъскват. От България също имаше двама представители, които взеха активно участие в дискутираните теми и представиха актуална информация за новите психоактивни вещества в страната.

Представители от организации като UNODC, Европол, Европейската комисия, Европейската медицинска агенция, Изследователският център (JRC) в Испра също взеха участие в срещата.

Представената информация за дейността, развитието и бъдещите планове показва ползотворността на работата на всяка една от организациите и най-вече от сътрудничеството между тях. Поради разнообразието от нови психоактивни вещества, нови тенденции и динамика на пазара на нови вещества, съвместната работа между всички европейски държави и организации е от изключително значение. Споделянето на опит и информация на вътрешно и международно ниво е ключов момент за успешен контрол и противодействие срещу растящата опасност от употребата и разпространението на нови вещества, опасни за човешкото здраве.