Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Националният фокусен център на Швеция съобщи за смъртен случай, свързан с употреба на α-PVT. Вещества, открити при аутопсията: α-PVT (0.22μg/г феморална кръв); PVP (0.35μg/г феморална кръв). Човекът е починал в болница. α-PVT е идентифициран за първи път в Унгария през май 2013. Впоследствие веществото е идентифицирано в други 10 страни (BE, DE, FI, FR, HR, IT, LU, PL, SE, UK). α-PVT е производно на катинона α-PVP (1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone) и аналог на pyrovalerone. Други наименования и съкращения: alpha-PVT, alpha-pyrrolidinopentiothiophenone, α-pyrrolidinopentiothiophenone.