Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Екипът на Национален фокусен център съдейства при подготовката на статия на тема „Синтетични канабиноиди в България 2010-2013 г.“. Статията е публикувана в Drug and Alcohol Dependence http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.10.019. Автор е д-р Павлина Ангелова Гатева, дм, Катедрата по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински Университет – София

Акценти:

 • JWH-018 е най-често идентифицирания синтетичен канабиноид в България в периода 2010 – 2013 година.
 • Най-често срещаната комбинация през 2013 г. е UR-144 + MAM-2201 (в някои от случаите присъства и STS-135.
 • През 2013 г. е идентифициран изключително мощен синтетичен канабиноид.

Kратко изложение

 • През последните няколко години се наблюдават динамични промени в производството, разпространението и употребата на синтетични канабиноиди.

Методи

 • Ретроспективно проучване на броя случаи на изземване на синтетични канабиноиди в България в периода 2010-2013.

Резултати

 • Броят на идентифицираните синтетични канабиноиди прогресивно нараства: 17 случая през 2010 г., 38 през 2011 г., 75 през 2012 г. и 80 през 2013 г. В България между 2010 г. и 2013 г. е имало два случая на токсикологично доказани интоксикации (с JWH-018). JWH-018 е най-често идентифицирания синтетичен канабиноид в България за целия изследван период.
 • Най-често срещаната комбинация, открита през 2013 г. е между UR-144 и MAM-2201 (в някои от случаите присъства и STS-135).
 • Изключително мощен канабиноид е идентифициран през 2013 г. – 5F-AКB-48 (12 случая, почти 3 кг.).
 • Според данни в различни издания, употребата на синтетични канабиноиди може да доведе до по-тежки последици от марихуаната.
 • Българското законодателство се опитва да отговори на нарастващите предизвикателства, пред които се изправят законодателните органи и съдебната медицина, чрез изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и прехвърлянето на списъците със забранени вещества в Наредба на Министерски съвет. Основната цел на тази законова промяна е да се намали периода, в който наскоро идентифицирани вещества се предлагат и разпространяват легално на територията на страната.

Заключениe

 • Бързото нарастване на броя и вида на синтетичните канабиноиди, предлагани в Европа през последните десет години, се превръща в предизвикателство по отношение на тяхното идентифициране, оценка на риска и контрол. Съдебномедицинската токсикология трябва да се адаптира своевременно, осигурявайки научна база за законодателни промени.