Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

На 01.07.2010 г. се състоя редовната среща на експертната работна група по системата за ранно предупреждение в България, свързана с нови видове психоактивни вещества.

На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за 2009 г. с анализ на тенденциите за посочения период. Членовете на групата бяха запознати и с извършените дейности по Системата на национално равнище.

Информация беше поднесена както за актуалната ситуация в работата на Системата така и за появата и развитието на нови тенденции при появяващите се дизайнерски наркотици.

На срещата бяха обсъдени и различни идеи за процедури относно поставянето на новите психоактивни вещества под контрол в националното законодателство.