Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Всички докладвани случаи са в периода декември 2014 г. – 10 февруари 2015 г. и се отнасят до инжекционно употребяващи хероин. Въпреки че, все още не е открит замърсен материал, групирането на случаите по време и място дава основание на разследващите да смятат, че източникът на инфекцията е обща партида, заразена със спори на Clostridium botulinum. На 16 февруари 2015 г. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) и ЕЦМНН издадоха доклад за оценка на риска относно раневи ботулизъм сред инжекционно употребяващи хероин. Основните изводи от оценката на риска и възможностите за действие, са както следва: Известно е, че инжекционно употребяващите наркотици са изложени на риск от раневи ботулизъм. През 2011 г. ECDC и ЕЦМНН издадоха Ръководство за лечение на наркомании и превенция и контрол на инфекциите сред инжекционно употребяващите[1]. Посочени са мерки за намаляването на риска от разпространение на раневи ботулизъм в държавите-членки на ЕС: • Повишаване на осведомеността за раневи ботулизъм сред лекари и други доставчици на здравни услуги на инжекционно употребяващи, с цел да се намали времето между появата на симптомите и лечението. • Повишаване на осведомеността сред употребяващите хероин относно симптомите, предполагащи инфекция с раневи ботулизъм и подчертаване на необходимостта от незабавно търсенето на медицинска помощ. • Насърчаване на лечението на зависимостта. • Улесняване на обмена на информация и насоки за изследване и контрол на раневи ботулизъм сред ИУН чрез разпространение на учебни материали, въпросници, протоколи за лечение, комуникационни стратегии за уязвимите групи (виж материалите, разработени от Public Health, Англия [2,3]). Ботулизмът е сериозно и потенциално фатално паралитично заболяване, причинено от токсин, произвеждан от анаеробната бактерия Clostridium ботулинов. Има три форми на болестта, в зависимост от мястото на образуване на токсини: с хранителен произход (поглъщане на предварително формиран токсин), чревен и раневи. Раневи ботулизъм се развива, когато спори попадат в отворена рана и се възпроизвеждат в анаеробна среда. Ботулизъм не се разпространява от човек на човек. Ботулиновият токсин предизвиква низходяща парализа без повишена температура. Обикновено при пациентите се наблюдава затруднено зрение, говор и преглъщане. Симптомите са сходни във всички форми на ботулизма. Ако не се лекува, парализата може да се разпространи по ръцете, краката, тялото и дихателните мускули. Лечението започва с незабавна хоспитализация и включва антибиотици и прилагането на антитоксин. [1]http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/111012_Guidance_ECDC-EMCDDA.pdf [2]http://www.gov.uk/government/publications/botulism-clinical-and-public-health-management [3] http://www.gov.uk/government/publications/botulism-infection-in-people-who-inject-drugs