Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През август 2023 г. е направена промяна в Постановление №23 на Министерски съвет от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. В резултат на нея, с постановление № 106 от 02 август 2023 г. освен дългоочаквани промени, в постановлението са добавени и цени за новите психоактивни вещества, поименно. Такава промяна е правена за последен път през 2020 г. Постановлението е обнародвана в Държавен вестник бр. 68 от 08 август 2023 г.