Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Уникалното географско положение на България я превръща в характерен отзвук на динамичните промени в различните аспекти на материалното и духовно битие на личността в европейски и световен мащаб. В този смисъл не прави изключение и пазара на наркотици в страната. Картината на употребата на незаконни психоактивни вещества у нас става все по-разнообразна, което предполага повече усилия при наблюдението на ситуацията и повече гъвкавост при отговорите на настъпващите промени в различните й аспекти, включително и при появяващи се нови субстанции.
Чрез Системата за ранно предупреждение (Early Warning System) в нашата страна бяха засечени следните нови синтетични псхоактивни вещества – хлорфенилпиперазин от групата на пиперазините и 5-метокси-диметил-триптамин от групата на триптамиите. По отношение на хлорфенилпиперазина и неговата токсичност, малко се знае за дългосрочните и краткосрочните ефекти от употребата му.  Обикновено това вещество се продава под формата на таблетки екстази с различни жаргонни наименования, цветове, форма и лого: X4’ (Холандия, Швеция), ‘духовка’ (Унгария, Чешката Република), ‘арлекин’ (Франция), ‘rainbow’ (Словения), Rolls Royce’, ‘smarties’ (Швейцария).

5-метокси-диметил-триптамина е синтетичен триптамин с кратко действие (при пушене пика на ефекта трае 5-10 минути, при смъркане 15-25 минути), структурно свързан с контролирания от Конвенцията на ООН за психотропните вещества диметилтриптамин (DMT). Веществото е от рода на психиделиците, субстанции чиито ефекти са свързани с появата на халюцинации, с промяна във възприятието (усещания при изпадане в клинична смърт) и психотични състояния. Среща се в естествен вид в много растения и се отделя от някои видове жаби. Веществото е поставено под контрол в четири европейски държави – Дания, Германия, Швеция и Великобритания.

“Синтетичен кокаин” или “синтетика” е жаргонното наименование на друг вид нова, химически субстанция, известна като пико. Според информация от самите употребяващи при употреба веществото “изтрива” паметта и те не могат да си спомнят какво са правили 5-6 часа след употребата.


Повей на екзотичност се забелязва в начините на употреба на канабис. Учениците в България преоткриват добре познатите в света кулинарни деликатеси със съдържащи психоактивни субстанции представители на земната флора. Част от менюто им е прясно мляко, варено с канабис и подсладено с мед или захар и сандвичи с кайма и канабис.

В някои градове на страната е засечена употреба на т.нар. “Бонг” в двете си разновидности, Сух Бонг и Мокър Бонг, приготвен с вода или водка. Предпочитанията са повече към водката!