Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През октомври 2022 г. е направена втора промяна за годината във вътрешното законодателство на страната. В резултат на нея, с постановление № 338 от 20 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г., под контрол в Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, са включени 4 нови психоактивни вещества – брорфин, евтилон, метонитазен и 3-СМС (3- хлорометкатинон). Наредбата е обнародвана в Държавен вестник бр. 85 от 25 октомври 2022 г.