Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През октомври 2023 г. е направена промяна във вътрешното законодателство на страната, с постановление № 184 от 04 октомври 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

В резултат на нея под контрол се поставят общо 7 вещества, разпределени в списъците, както следва:

  •  Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, са включени 6 нови психоактивни вещества – Алфа-PiHP ( α -PiHP), етазен (етодезнитазен), етонитазепин (N-пиролидин етонитазен), 2-MAP, протонитазен, хексахидроканабинол (HHC);
  •  Списък III – Рискови вещества, се включва едно вещество – ремимазолам.