Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През първата половина на 2023 г. в България са идентифицирани 27 нови психоактивни
вещества (НПВ)
, идентично с броя докладвани през първата половина на 2022 г. Регистрирани са в
1363 отделни случая на изземване, което е почти 3 пъти повече от тези докладвани за същия
период през изминалата година (501).

Синтетичните канабиноиди, за пореден път, са основната група регистрирани нови
психоактивни вещества (19), катиноните и опиоидите са с по два представителя, а
арилциклохексиламините, арилалкиламините, фенетиламините и растенията и екстракти са с по
един представител.

8 от докладваните нови психоактивни вещества са регистрирани за първи път на територията
на България. Аналогично на общата ситуация за страната, освен синтетични канабиноиди (5), са
докладвани и вещества от групите на ариалкиламините (1), опиоидите (1) и катиноните (1). През
същия период 2022 г. са били докладвани 7 НПВ за първи път, всички от групата на синтетичните
канабиноиди.

Тенденцията се запазва и отново най-много регистрирани случаи са тези със синтетични
канабиноиди – 1314 случая (498 за периода януари-юни 2022 г.). За разлика от предходните
години, първата половина на 2023 г. се характеризира с голямо разнообразие от видове нови
психоактивни вещества на нелегалния пазар на наркотици. Освен синтетичните канабиноиди, за
този период са докладвани случаи с вещества от групите на опиоидите (24), катиноните (20),
растения и екстракти (2), фенетиламините (1), арилалкинамините (1), арилциклохексиламините
(1).

Общото тегло на иззетите нови психоактивни вещества в периода януари-юни 2023 г. е
46487,95 грама за 1345 случая, в които анализираните вещества са в прахообразна форма,
таблетки или растение и 5357 мл за 18 случая, в които анализираните проби представляват
течност. Тези стойности са най-високите за страната ни за за такъв период.

Рекордно количество синтетични канабиноиди са докладвани в Системата за ранно
предупреждение (EWS) – 23379,38 грама. Най-голям дял от тях се дължи на обектите, в които е
идентифициран хексахидроканабинол (19403,86 грама в 109 случая, както и 5356 мл в 17
случая). Най-често хексахидроканабинол е докладван в ядливи продукти като десерти, желирани
бонбони, а в течна форма – във вид на пълнители за вейп, парти течност за пиене и др. Разбира се,
както и в предходни години синтетичните канабиноиди импрегнирани в растителна маса
представляват значителна част от разпространяваните нови психоактивни вещества. За поредна
година MDMB-4en-PINACA е най-често идентифицираният синтетичен канабиноид (787,08 грама
растителна маса в 598 случая), следван от ADB-BUTINACA (401,7 грама в 131 случая). За сравнение,
за същия период миналата година двете вещества бяха подредени в обратен ред. Т.е. те
продължават да държат първите две позиции за най-често идентифицирано ново психоактивно
вещество.

Интересно е да се отбележи, че за първи път са докладвани значителен брой случаи
представляващи растителна маса импрегнирана с повече от един синтетичен канабиноид (316
случая с количество 1219,27 грама). Регистрирани са случаи представляващи смес между два, три
или четири различни канабиноида. Наблюдават се най-различни комбинации, като много често
срещани вещества са ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA и др.
Зачестяващите случаи, в които се идентифицират смеси са сериозен проблем и в други страни от
Европа, поради невъзможността да се предвиди, какво ще бъде влиянието им върху човешкото
здраве.

Както вече бе отбелязано, през този период в страната ни са регистрирани количества
вещества и от други групи. Заловените катинони са с общо тегло 18413,54 грама. Много подобно
на ситуацията в Европа и тук малко на брой случаи се характеризират с голямо заловено
количество. Това се оказва и причина катиноните да са сред първите по количество иззети
вещества в Европа.

Аналогична е и ситуацията с опиоидите, където 3431,41 грама са заловени през последното
шестмесечие. Както и в Европа, след лек спад в броя на докладваните за първи път нови
синтетични опиоиди, наблюдавани през последните години, отново се забелязва появата им на
нелегалния пазар на наркотици.