Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2019 година в България са идентифицирани 18 нови психоактивни вещества в 119 отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества е 3436,97 грама.

Синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови вещества, идентифицирани в България по отношение на броя на случаите и количество – 107 случая, 2392,66 грама. Най-често идентифицираният синтетичен канабиноид (подобно на установените през 2018 г.) е 5F-ADB (5-fluoro-MDMB-PINACA), импрегниран в растителна маса. 5F-ADB е докладван, както в самостоятелна субстанция, така и в смес с други канабиноиди, като най-многобройни са случаите в комбинация с FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA).

Три нови синтетични канабиноида са докладвани за първи път в България през 2019 г. – FUB-144 (FUB-UR-144), 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINICA) и MFUBINACA. Към момента същите не са поставени под контрол съгласно Закона за конторл върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Други синтетични канабиноиди докладвани през 2019 г. са 5F-MDMB-PICA, AB-FUBINACA, AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA и AMB-FUBICA.

Освен синтетични канабиноиди, през 2019 г. са идентифицирани и вещества от групите на катиноните (N-ethylpentylone и 4-chloroethcathinone), фенетиламините (2C-B, 25B-NBOMe, DOC) и други (кетамин и кратом).