Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През първата половина на 2020 година в България са идентифицирани 10 нови психоактивни вещества в 115 отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества е 7964,77 грама.

Синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови вещества, идентифицирани в България по отношение на броя на случаите и количество – 96 случая, 2480,18 грама. Най-често идентифицираният синтетичен канабиноид (подобно на установените през 2019 г.) е 5F-ADB (5-fluoro-MDMB-PINACA), импрегниран в растителна маса. 5F-ADB е докладван, както в самостоятелна субстанция, така и в смес с други канабиноиди, но за разлика от предходната година броят им е сравнително малък.

Наблюдава се тенденция в увеличаване на случаите с идентифициран 5F-MDMB-PICA, който бе поставен под контрол съгласно вътрешното законодателство на страната през октомври 2019 год. Регистрирани са случаи, предимно в самостоятелна форма и малък брой в смес с други вещества от групата на синтетични канабиноиди.

Трябва да се отбележи и не по-малък брой регистрирани случаи с 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINICA), който е докладван за първи път на територията на страната през 2019 год.

Освен синтетични канабиноиди, през първата половина на 2020 г. са идентифицирани и вещества от групите на катиноните (меткатинон), фенетиламините (2C-B) и други (кратом). Противно на общата световна тенденция, където броят и появата на нови психоактивни вещества от групата на синтетичните опиоиди, сочи сериозен ръст, то в България не са регистрирани подобни случаи.

Два нови синтетични канабиноида са докладвани за първи път в България през първите шест месеца на 2020 г. – MDMB-4en-PINACA и CUMYL-PeGACLONE. Към момента същите не са поставени под контрол съгласно Закона за конторл върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).