Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2020 година в България са идентифицирани общо 38 нови психоактивни вещества в 1445
отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови психоактивни вещества е 23025,99
грама и 3 таблетки.

Аналогично на ситуацията с предходните години и през 2020 г., синтетичните канабиноиди
остават най-голяма група нови психоактивни вещества, идентифицирани в България по отношение
на броя на случаите и количество – 21 вещества, в 1414 случая, общо 14443,23 грама. Сред най-
често срещаните идентифицираният синтетичен канабиноид са: 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201),
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA, 4F-ADB) и MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA).

В множеството от случаи синтетичните канабиноиди се срещат импрегнирани в растителна
маса (начина на импрегниране е подробно разгледан в Информационен бюлетин 5 от 2020 г.).
Значително по-малко са регистрираните случаи, в които веществата са в прахообразна форма.
Също така са докладвани многобройни случаи на смеси от синтетични канабиноиди, в най-
различни комбинации – между вече познати и поставени под контрол вещества и такива, които се
срещат за първи път, както и само такива представляващи смес от нови вещества. Не на последно
място трябва да се отбележи, че в анализирани проби от растителна маса, които представляват
смес от вещества, се среща и комбинации между синтетичен канабиноид и тетрахидроканабинол
(активното вещество участващо в състава на конопа). Тази комбинация представлява все по-голям
интерес за Системата за ранно предупреждение, тъй като броят на регистрираните случаи в
различните държави в Европа от 2018 г. насам показва значително нарастване. Една от причините
е, че независимо от това, че синтетичните канабиноиди имат сходен с канабиса ефект, те могат да
допринесат за много по-големи вреди, включително интоксикация.

Към общия брой случаи на докладваните синтетични канабиноиди са включени и тези, които
са установени за първи път през 2020 г., по-голямата част, от които не са поставени под контрол съгласно вътрешното ни законодателство. Техният брой през настоящата година е значително по-
висок от предходните години – общо 11 нови вещества са постъпили в Системата за ранно
предупреждение, от които само 2 са докладвани през първата половина на годината.
Освен синтетични канабиноиди, през 2020 г. са идентифицирани и 17 вещества от групите на:
катиноните (4), арилциксохексиламините (2), арилалкиламините (2), опиоидите (1),
фенетиламините (1), бензодиазепините (1), триптамините (1), пиперидини и пиролидините (1) и
други (4). Техният брой сравнен с предходните години също показва завишаване.
Причина за значително по-високия брой нови случаи на идентифицирани нови психоактивни
вещества е във факта, че през 2020 г. бяха открити 6 нови лаборатории за анализ на иззети
вещества към Министерство на вътрешните работи – в градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив,
София и Стара Загора. Те бяха създадени и за да подпомогнат дейността на лабораторията към
Националния институт по криминалистика, където се беше получило забавяне на анализа на
проби от 2018 г. Новите регионални лаборатории значително подпомогнаха процеса на анализ и
това позволи да бъде наваксано изоставането.