Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Медиен бюлетин

Класиране на канабиноидните субстанции в ,,SPICE’’като наркотични.

Министърът на Здравето и Спорта реши да класифицира като наркотични една група от канабиноидни субстанции (JWH-018, CP 47, 497 и хомолозите (С6, С8 и С9) и HU-210) чрез решение публикувано в Държавен вестник от 27 февруари 2009. Това класиране се налага поради фармакологичните качества, психоактивните ефекти и възможността за развитие на зависимост към тези субстанции. Това решение е следствие от предложението на френската агенция за санитарна сигурност на здравните продукти (Afssaps) съгласно мнението на националната комисия за наркотични и психотропни вещества.

През 2008  центровете за оценка и информация върху фармакозависимост и токсикомания (CEIP-Addictovigilance) бяха сигнализирани за смеси от растения използвани като заместител на канабис. Тези смеси са продавани в Интернет под имената ,,Gorilla’’, ,,Spice’’, Sence’’.

Поради нарастващия интерес към тези продукти, за което свидетелстват дискусионните форуми в Интернет, френската агенция за санитарна сигурност на здравните продукти заедно с главната здравна дирекция започнаха анкета за оценка психоактивния ефект и възможността за привикване и зависимост към тези смеси.

Отнася се за анализ на наличните данни във Франция и чужбина, а също и литературни данни. Проучването беше реализирано от CEIP-Addictovigilance в Кан. Досега няма регистрирани случаи на експозиция или интоксикация във Франция.

Анализът на пробите събрани във Франция не откри делта-9-ТНС, което е активната субстанция в канабиса. Анализът обаче показа наличието на синтезирани канабиноиди, които имат същия механизъм на фармакологично действие като делта-9-ТНС.

Канабиноидите идентифицирани в ,,Spice’’ във Франция, Германия и САЩ са следните: JWH-018, CP 47, 497 и техните хомолози (С6, С8 и С9) и HU-210.

Тези канабиноиди имат:

  1. Същия механизъм на действие като делта-9-ТНС по отношение на психоактивния ефект и интензивност на действие толкова значима и дори по-голяма от тази на делта-9-ТНС;
  2. възможност за привикване и зависимост доказани чрез експерименти върху животни.

Някои държави, по-специално Германия и САЩ са взели скорошни мерки за контрол на една или повече от тези субстанции.

Имайки предвид тези факти и санитарния риск свързан с консумацията на този тип продукти Националната комисия за наркотични и психотропни вещества (CNSP) на 19 февруари 2009 се произнесе в полза на вписването на следните субстанции като наркотични: JWH-018, CP 47, 497 и техните хомолози (С6, С8 и С9) и HU-210).

Предложението направено от Afssaps беше прието от здравния министър.

Медийни контакти:

Afssaps: Офис – контакти – Тел. 01 55 87 30 33/30 22 – presse@afssaps.sante.fr

Главна здравна дирекция: Лоренс Дананд – Тел. 01 40 56 52 62 – laurence.danand@sante.gouv.fr