Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Веществото е иденифицирано в Унгария през октомври 2015 г. MDMB-FUBINACA се свързва с регистрирани през 2014 г. масови остри интоксикации и смъртни случаи в Руската федерация. Предполага се, че става въпрос за поне 600 хоспитализации и 15 смъртни случая.
Други наименования, под които може да бъде предлагано – MDMB(N)-BZ-F; FUB-MDMB.