Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

През 2023 г. EMCDDA поставя две вещества под интензивен мониторинг – еtomethazene и protonitazepynе. Еtomethazene е поставен под интензивен мониторинг от 19.01.2023 г., а protonitazepynе съответно от 11.12.2023 г.

Към 19 януари 2023 г. EMCDDA официално следи 11 бензимидазолови опиоиди, а към 11 декември 2023 г. – 14 нитазенови опиоиди, които се появяват на Европейският пазар на лекарства от 2019 г.

Бензимидазоловите опиоиди могат да се продават като заместители на установените контролирани опиоиди, погрешно продадени като хероин, както и фалшифициране на други опиоиди или използвани за производство на фалшиви лекарства.

Относно нитазените, през 2022 г. и 2023 г. се наблюдава увеличаване на съобщенията свързани с отравяния, включително смъртни случаи, включващи нитазен опиоиди в части от Европа.