Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

На 04 – 05 юни 2009г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в Лисабон, Португалия се състоя Деветата редовна годишна среща на националните координатори на страните от Европейския съюз по Системата за ранно предупреждение, свързана с нови видове психоактивни вещества. Срещата беше посветена основно на “Спайс” (SPICE), растителна смес, продавана като алтернатива на марихуаната, съдържаща множество растения, някои от които притежават известни психоактивни свойства.

Акцент на срещата беше и Съвместния годишен доклад на Европол и EMCDDA относно функционирането на Системата за ранно предупреждение през 2008 г. 

Интерес предизвика и презентацията на представителя на Унгария за някои растителни видове с  доказани психоактивни свойства.