Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Ocfentanil е синтетичен опиоид, структурно свързан с фентанил. За първи път е открит в Европа през септември 2013 г. и оттогава е идентифициран в 11 страни. Данни от митническите изземвания и проверки на наркотици показват, че:

• ocfentanil се продава като хероин;

• ocfentanil се прилага като примес в хероина.

Този факт може да представлява значителен риск за употребяващите хероин, тъй като е малко вероятно да знаят какво и в каква концентрация  употребяват.

Ocfentanil е открит в проби, предлагани на черния пазар като „синтетичен хероин“. Обикновено е откриван в смеси с парацетамол и кофеин. Ocfentanil Също така е установено в смеси, съдържащи хероин (включително и парацетамол и кофеин).

Към момента ЕЦМНН е регистрирал съобщения за 2 смъртни случая (март и април 2015 г.) и 3 нефатални интоксикации (31 октомври 2015 г.) в 3 държави-членки на ЕС (Белгия, Франция и Германия), свързани с употреба на ocfentanil.