Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Име на веществотоГодина на регистрацияХимическа класификацияФармакологична класификация
25B-NBOMe2019Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
25C-NBOMe2014Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
25I-NBOMe2014Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-B2009Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-C-NBOMe2014Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-D2007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-I2007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-P2012Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-T-22007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-T-72007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2C-В-NBOMe2014Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
2-fluoroethamphetamine (2-FEA)2020Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
30C-NBOMe2014Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesHallucinogen
3-Fluoroethamphetamine (3-FEA)2023Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
4-CMA2015Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
4-Fluoroamphetamine (4-FA)2011Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
4-MTA2007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
Dimethylamphetamine2010Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
DMMA2011Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
DOC2019Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesHallucinogen
MBDB2007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
PEA2011Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenethylaminesPsychostimulant
PMMA2007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesPsychostimulant
TMA-22007Arylalkylamines, Phenylalkylamines, PhenylisopropylaminesHallucinogen