Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Публикацията представя данни и резултати от оценката на риска от употребата на MDMB-CHMICA 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate, извършвана в рамките на разширения Научен Комитет на ЕЦМНН на 22 юли 2016 г.

Докладът за оценка на риска, който беше представен на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз на 25 юли 2016 г., разглежда здравните и социални рискове от употребата на веществото, информация за международен трафик и участието на организираната престъпност, разглежда потенциалните последици от подлагане на MDMB-CHMICA под контрол.

Въз основа на доклада за оценка на риска и по инициатива на Европейската Комисия, на 27 февруари 2017 г. Съветът реши, че MDMB-CHMICA следва да бъде обект на контролни мерки в държавите-членки на ЕС. Това решение е прието в последния етап от процес, основаващ се на три стъпки – ранно предупреждение, оценка на риска и контрол върху новите психоактивни вещества. Тази правна рамка позволява на институциите на ЕС и държавите-членки да действат спрямо всички нови и потенциално застрашаващи общественото здраве наркотични и психотропни вещества, които се появяват на европейския пазар, в сътрудничество с ЕЦМНН и Европол и техните мрежи, които играят централна роля в ранното идентифициране на веществата и вредите, причинени от тяхната употреба.