Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Европа поставя под контрол две нови психоактивни вещества в отговор на нарастващите опасения от употребата им.
Като резултат от решението, всички държави-членки на ЕС са призовани да въведат мерки за контрол и наказателни санкции в срок от една година.
Решението се основава на резултатите от официалните оценки на риска на двете вещества, проведени в рамките на Научния комитет на ЕЦМНН, с участието на експерти от държавите-членки на ЕС, Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата.
4,4’DMAR е производно на аминорекс с психостимулиращи свойства. Смята се, че веществото е на пазара поне от декември 2012 г. МТ-45 е синтетичен опиоид с аналгетични свойства, открит за първи път на европейския пазар на наркотици през октомври 2013 г. Общо 31 (от употреба на 4,4’DMAR) и 28 (от употреба на МТ-45) смъртни случая са докладвани по време на изготвяне на оценката на риска, като при всичките случаи е потвърдено наличието на тези вещества в биологичните проби.
Решението на Съвета гласи, че наличните доказателства за всяко вещество дават достатъчно основания те да бъдат поставени под контрол в целия ЕС. Основните причини, посочени в Решението са свързани с доказаните рискове за здравето, както и липсата на приложение на веществата в медицината.