Свържете се с нас

(02) 831-30-79 | (02) 832-61-37

Работна част

Име на веществотоГодина на регистрацияХимическа класификацияФармакологична класификация
4-Benzylpiperidine2011Azacyclics, Piperidines, BenzylpiperidinesPsychostimulant
D2PM2011Azacyclics, Pyrroles, UnclassifiedPsychostimulant
Pipradrol2010Azacyclics, Piperidines, BenzylpiperidinesPsychostimulant
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)2023Azacyclics, Piperidines, BenzylpiperidinesPsychostimulant