..: НОВИНИ :..
14:20 29.03.2017г.
Съвместен доклад на ЕЦМНН-Европол за furanylfentanyl

Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 5 от Решение 2005/387/JHA на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества.

 

..:ПРОЧЕТИ>>

13:00 17.03.2017г.
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ УПОТРЕБАТА НА MDMB-CHMICA

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите публикува Доклад за оценка на риска от употребата на MDMB-CHMICA в рамките на Решение на Съвета 2005/387/JHA.

..:ПРОЧЕТИ>>

11:09 13.09.2016г.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОДАЖБА НА OCFENTANIL КАТО ХЕРОИН В ЕВРОПА

• ocfentanil се продава като хероин;

• ocfentanil се прилага като примес в хероина.

..:ПРОЧЕТИ>>

12:36 13.01.2016г.
Идентифициран опасен синтетичен канабиноид
MDMB-FUBINACA за първи път е идентифициран в Европа, след регистрирани в Руската федерация през 2014 г. редица интоксикации и смъртни случаи. ..:ПРОЧЕТИ>>

11:06 07.01.2016г.
Синтетични канабиноиди в България 2010-2013 г.
Екипът на Национален фокусен център съдейства при подготовката на статия на тема „Синтетични канабиноиди в България 2010-2013 г.“. ..:ПРОЧЕТИ>>

12:28 04.01.2016г.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНО ОПАСНО НОВО ПСИХОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО_4-CMA
4-CMA е идентифициран в таблетки екстази в Белгия, Румъния и Австрия, както и в прахообразно вещество в България. ..:ПРОЧЕТИ>>

13:08 05.11.2015г.
Идентифициран е опасен нов синтетичен канабиноид - MDMB-CHMICA
В периода юни-октомври 2015 г. в България са регистрирани редица случаи на конфискации на новото психоактивно вещество MDMB-CHMICA. ..:ПРОЧЕТИ>>

14:06 23.10.2015г.
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КОНТРОЛ НА ВЕЩЕСТВАТА 4,4’DMAR и MT-45
Всички държави-членки на ЕС са призовани да въведат мерки за контрол и наказателни санкции в срок от една година.
..:ПРОЧЕТИ>>

16:28 09.10.2015г.
22 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ В ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА СИНТЕТИЧНИЯ ОПИОИД ACETYLFENTANYL
20 от случаите са настъпили в рамките на пет месеца - между април и август 2015 г. ..:ПРОЧЕТИ>>

15:06 09.09.2015г.
ТРИ СМЪРТНИ СЛУЧАЯ В ПОЛША, СВЪРЗАНИ С ТАБЛЕТКИ „СУПЕРМЕН“, СЪДЪРЖАЩИ PMMA

1234