..: НОВИНИ :..
18:07 21.04.2009г.
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА

 03 ЮЛИ 2008 г.


На четвъртата редовна среща на експертите от работната група по Системата за ранно предупреждение в България бяха дискутирани и реализирани следните основни въпроси и задачи:

-След поредно обсъждане се прие окончателния текст на Консенсусните правила, уреждащи функционирането на Системата в България
-Протече важна дискусия с полезни предложения относно изграждането на сайта на националната Система. На участниците бе раздаден въпросник в търсене на мнения и идеи.
-Бяха представени данни за актуални нови психоактивни вещества

4_sreshta.JPG