..: НОВИНИ :..
18:04 21.04.2009г.
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА

 09 МАЙ 2007 г.


На 09 май 2007г. се състоя третата експертна среща на работната група по Системата за ранно предупреждение.

 На срещата бяха обсъдени няколко основни въпроса:
-Необходимостта от регламентиране на взаимоотношенията между страните участващи в изграждането и развитието на механизма за обмен на информация за нови психоактивни вещества в България. На членовете на групата беше предствен проект за консенсусни правила, чийто основни цели са:
1.Да се идентифицират основните партньори и обхвата на Системата
2.Да се регламентира структурата и взаимоотношенията в Системата
3.Да се определят източниците на информация, начините за ефективен информационен обмен,основните потоци на информация и вероятните ограничения в достъпа до информация
-Беше разгледана процедурата по финансирането на Системата чрез Договора за безвъзмездна помощ за действие между европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и националния център по наркомании
-Започване на работа по създаване на сайт на Системата в България
-Необходимост от задълбочено проучване и анализ на законовата уредба в България относно информационния обмен